امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
90,000
نظر شما چیست؟
گنجشک ها
زخمی... نرینه پرنده ی جوان و عاشق
تنها... مادینه پرنده ی جوان و عاشق
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
104
کنگره :
25‫PIR8159‭‬ ‭/‮الف‬5‫‭ک9 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
2506614
شابک :
5737243964978

کتاب های مشابه کوارتت پر و سه نمایشنامه دیگر