امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
از اول آفرینش آدم بهانه بود
خوب و بد و بهشت و جهنم بهانه بود
وقتی قرار بود نباشی کنار من
شادی چه سود داشت ...فقط غم بهانه بود
دلتنگی ام شبیه به ابری بهاری است
گاهی زیاد و گاهی اگر کم بهانه بود
بی تو عزاست روز و شب من تمام عمر
پیراهن سیاه محرم بهانه بود
وقتی قرار بود که طوفان به پا شود
آن بغض ها و بارش نم نم بهانه بود
صفحات کتاب :
88
کنگره :
PIR8356‭ /ر813‫‬‭ن2 1393
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3668766
شابک :
978-600-286-091-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه ناشناسنامه