امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
بررسی و تفحص در امثال و حکم ملل مختلف همچنین این امر را روشن می‌سازد که اساس و پایه فرهنگ های جهانی و عناصر مهم تشکیل دهنده آن اغلب مفاهیم و مضامین مشترکی نظیر عدالت‌خواهی، راستی و درستی، خردمندی، قناعت، امانتداری، شجاعت و … است...
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫‬‭PIR3996‫‬‭/س7م2 1391
دیویی :
‫‭398/9‮فا‬
کتابشناسی ملی :
2779971
شابک :
‭978-964-8880-75-5‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه مثل های ایرانی