نظر شما چیست؟
(1) خدایا، ستایش تنها تو را سزد که به نیکی تقدیر رانی، و بلا را از من بسی دور داشتی، چنان مباد که از رحمتت تنها همین عافیت که کنون داده ای بهره ام باشد، که آنچه خوشایندش پنداشته ام سبب بدبختی ام شود، و آنچه بدش انگاشته ام دیگری بدان به خوش بختی رسد.

کتاب های مشابه دعای هجدهم امام سجاد (ع): به گاه رسیدن به حاجات و دفع بلایا