امتیاز
5 / 3.7
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب مصور حاضر، روایتی خود نوشت از سرگذشت و خاطرات «دیوید بکهام»، فوتبالیست معروف است که به کمک عکس های او در تمام دوران زندگی و بازی اش تهیه شده است.

در واقع او به جای فقط نوشتن زندگی نامه، برای هر عکس توضیحی از اتفاق آن روز نوشته است. در بخشی از کتاب می خوانیم:
«می توانستم صدای طبل های را بشنوم، انگار که تنها صدای موجود در دنیاست. بقیه استادیوم به نظر ساکت می رسید. هر طرفداری می دانست که ضربه بعدی نتیجه را مشخص می کند. حتی جرئت فکر کردن به باخت را نداشتم».
صفحات کتاب :
65
دیویی :
796/334092
کتابشناسی ملی :
3465188
شابک :
978-964-5948-53-3
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه دیوید بکام (جلد اول)