امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 45,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
345,000
15%
ت 293,250

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انقلاب اسلامی رویدادی بود که بسیاری از حوادث و وقایع سیاسی و اجتماعی دهه آخر قرن بیستم را تحت الشعاع خودش قرار داد؛ آن چنان که حضرت امام (ره) در وصیتنامه خودشان تاکید کرده اند و پژوهشگران و تئوریسین های برجسته عرصه علوم اجتماعی نیز بر آن صحه می گذارند این حادثه ممتاز سیاسی - اجتماعی وجوه تمایز متعددی با سایر اقران تاریخی خودش از قبیل انقلاب اکتبر 1917 روسیه، انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کمونیستی چین و ... دارد که می بایست در بازشناسی انقلاب، این وجوه را مد نظر قرار داد.

یکی از مهمترین این امتیازات که موجب تفرد و تشخص اساسی انقلاب اسلامی ایران از سایر انقلابات جهان می شود، حضور و مشارکت اکثریت مردم ایران در به پیروزی رساندن آن است که این ویژگی نه تنها در رویدادهای تاریخی سایر کشورهای جهان بلکه حتی در تاریخ گذشته خود ما نیز امر بی سابقه و منحصر به فردی است.

در چنین افق تاریخی مشخص و با در نظر داشتن مسائل و فضائلی از این دست است که کتاب «خاطرات عزت شاهی» جایگاه حقیقی خودش را پیدا کرده و قدر و ارزش آن شناخته می شود؛ چرا که این اثر پیش از هر چیز، سندی قاطع برای اثبات این مدعا است و نشان می دهد که چهره ها و جریان های موثر در پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم تمامی تنوع و تفاوتی که با یکدیگر دارند، در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن همین خصلت مردمی آن هاست.

مخاطبان این کتاب با مرور خاطرات صریح و جذاب عزت شاهی با یکی از شاخص ترین چهره های مبارز و معتقدی آشنا می شوند که در جریان رویارویی قهرآمیزش با رژیم شاه همه شداید و مشکلات را به جان خرید اما از پا ننشست و حتی مهلک ترین ضربه های ساواک و شکنجه های روحی و جسمی طاقت فرسای دوران بازجویی و زندان هم نتوانست خللی در اراده و عزم آهنین او ایجاد کند.

اما به رغم تمام این مسائل باید اذعان کرد که آشنایی با شخصی چون عزت شاهی ویژگی اصلی این اثر به شمار نمی آید بلکه عمده ترین مشخصه و اهمیت آن در به دست دادن تصویری عینی از ماهیت انقلاب و نظام اسلامی است که موجب می شود مخاطبان کتاب با شوق و علاقه بیشتری مطالب آن را دنبال کنند.
صفحات کتاب :
865
کنگره :
‫DSR1568‭‬ ‭/ش2آ3‏‫‭ 1385‬‬
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭955/083092‬
کتابشناسی ملی :
م‌84-39810
شابک :
978-964-506-153-9
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه خاطرات عزت شاهی