امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
طوطو می خواهد کیک درست کند.برای همین به بازار رفته تا توت فرنگی بخرد. او می خواهد 2نفر از دوستانش را دعوت کند تا عصرانه ای خوشمزه با هم بخورند. چه میوه های تروتازه ای در بازار است !...
صفحات کتاب :
10
دیویی :
‫‭‮دا‬590‭ط875 1389
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-47251
شابک :
64-928-110-1
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه طوطو