امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
با اینکه جنگ تمام شده
تابوت ها قدبلندتر شده اند
و پیراهن ها اگرچه بی نشان
در باد می رقصند
و شانه زیر بار سبُک تابوت ها
چه سنگین تکان می خورد!
از هر طرف
بوی پیراهن تو می آید
و دوباره شهر
شانه هایش تکان می خورد...
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‬‮‭PIR4190‫‬‮‭/ر847ز3 1391
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/6208
شابک :
2787035
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2475-9

کتاب های مشابه زخم زیتون