کتاب شرح رمز pdf

نشانه‌شناسی وصایای فرماندهان شهید دفاع مقدس

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
در این کتاب وصیت نامه شهدا، گونه ای از ادبیات موسوم به ادبیات تعلیمی در نظر گرفته شده؛ و نگارندگان متون وصیتنامه درحکم انسانهایی عارف مسلک و صوفی صفت معرفی شده اند؛ ترسیم هدف این پژوهش، بررسی بخشی از ادبیات تعلیمی متعلق به شهدای جنگ هشت ساله ایران و عراق از دیدگاه نشانه شناسی است.
مقام معظم رهبری:
این وصیت نامه هایی که امام می فرمودند، من به این توصیه ایشان خیلی عمل کرده ام.
هرچه از این وصی تنام ههای همین بچ هها به دستم رسیده، یک فتوکپی، یک جزوه، غالبا من اینها را خواند هام ؛ چیزهای عجیبی است. ماها واقعاً از این وصیت نامه ها درس می گیریم این معلوم می شود که درس و علم و علم الهی، بیش از آنچه که به ظواهر و قالب های رسمی وابسته باشد به حکمت معنوی که نورش از نورانیت الهی است وابسته است. آن جوان، خطش هم به زور خوانده می شود، اما هر کلم هاش برای من و امثال من یک درس و یک راهگشا است و من خودم خیلی استفاده کرده ام.
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‬‮‭DSR1625‫‬‮‭/م9516ش4 1393
دیویی :
‫‬‮‭955/08430922
کتابشناسی ملی :
3507628
شابک :
978-600-286-064-4‬

کتاب های مشابه شرح رمز