امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
پس از قتل نادرشاه افشار، ایران دچار جنگ های خانگی فئودال ها و خان ها شد. در آذربایجان و قفقاز مانند دیگر مناطق تحت نفوذ افشاریه، حکومت های کوچک محلی فئودالی به صورت « خان نشین » پدید آمد. خان نشین های تبریز، اورومیه، اردبیل، نخجوان، گنجه، باکو، شیروان، قاراباخ، شکی، ایروان، یکی بعد از دیگری پدید آمدند. در برخی نواحی نیز فئودال هایی با القابی نظیر «سلطان» و «ملک» فرمان روایی می کردند که معمولاً هرکدام وابسته ی یکی از خان نشین های فوق بود.
پس از تشکیل حکومت قاجار، آقامحمدخان با لشکرکشی های خود توانست برخی از این خان نشین ها را تابع خود کند. وی در حمله ای که به خان نشین قلعه ی شوشا کرد کشته شد و ابراهیم خان فرزند پناه علی خان فرمان روای این خان نشین توانست به حکم رانی خود ادامه دهد...
صفحات کتاب :
62
کنگره :
17‫‬‮‭PN1997/ج9‫1387‬
دیویی :
791/4372‮‬
کتابشناسی ملی :
1189289
شابک :
978-600-90253-7-4‮‬
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه جواد خان