امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
شط
قدم سوی شط مهتاب برداشت
شکوه آسمانها تاب برداشت
فلک! برعکس باشد کار و بارت
ببین، دریا ز رودی آب برداشت
***
برادر
تو ساقی و ساغر ندیدم
به میدانها چنین محشر ندیدم
لب خشکت ننوشید از فرات آب
کسی از تو برادرتر ندیدم
صفحات کتاب :
110
کنگره :
‫PIR8223‭ /ھ495‭‬‫‬‭س4 1393‬
دیویی :
‫8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
3606079
شابک :
978-600-286-081-1‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه سری خونین در آغوش خدا بود