امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
زنی گمشد هام
میان اشیای بی نشانی تنم
و تو
همیشه از جایی شروع می شوی
که جاده نمی پیچد
من حلاج را
با سراج مزمزه می کنم
تو نام کوچکم را با ترس های قبیله ا ی ات
من در خانه سنگسار می شوم
تو جاده را به انتها نمی بری
که نام خانوادگی زن زنده به گور دیگری باشی
صفحات کتاب :
104
کنگره :
‫PIR8031‭‬ ‭/ی26‫‬‭ز9 1393
دیویی :
8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
3692896
شابک :
978-600-286-093-4
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه زنی گم شده میان اشیاء