امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
موضوع جبر و اختیار از اهم مسائل زندگی انسان است که بی شک هر نوع درک و فهم آن منجر به یک نوع عقیده و جهان بینی و یک نوع رفتار و گفتار و اظهارنظر و در کل یک نوع از زندگی خواهد بود و ما قصد داریم به این لحاظ که انسان هستیم و صاحب درک و فهم به کنکاش و جستجوی حقیقت مطلب تا آنجا که این عقل مختصر می تواند بپردازیم و بر این امید هستیم که لحظه به لحظه زندگیمان بر علم و آگاهی نسبت به این مسأله بیافزائیم تا نگرش خویش را به آنچه که هست واقع بینانه تر کنیم و از ابهام و اوهام بکاهیم بخصوص آنگاه که این موضوع در ردیف مسائل اعتقادی مسلم ما مسلمان ها قرار گرفته و همواره بر آن تأکید شده است.
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
81
کنگره :
‫‬‭BP219/6‫‭/‮الف‬7ج2 1388
دیویی :
‫‬‭297/465‮‬
کتابشناسی ملی :
2000835
شابک :
978-600-5090-33-8

کتاب های مشابه جبر و اختیار