امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,600
نظر شما چیست؟
تحقیق و ژرف کاوی در تاریخ دوران معاصر ایران از چشم انداز تحولات تاریخ اجتماعی، از جمله موضوعات مورد علاقة نگارنده است که تاکنون در قالب مقالات، کتاب ها و طرح های پژوهشی متعددی ارائه شده است. اهمیت توجه به موضوع کنونی و میزان علاقه به پژوهش حاضر با اشاره به برخی از عناوین این پژوهش ها و رویکرد نگارنده به بررسی تاریخ تحولات اجتماعی روشن تر خواهد شد.
یکی از مباحث درخور توجه در مطالعات تاریخ اجتماعی بررسی سیر تکوین و تطور مشاغل و ارزیابی نقش و پایگاه اجتماعی صاحبان حِرَف و مشاغل است. در این میان، حرفۀ مامایی از آن دسته مشاغلی است که در پژوهش های اجتماعی کمتر بدان توجه شده است.
صفحات کتاب :
257
کتابشناسی ملی :
3831407
شابک :
978-964-426-809-0‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه سیر تکوین و تطور حرفه مامایی در عصر قاجار و پهلوی