امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
در این نمایشنامه که براساس تجربیات تعداد بسیار زیادی از مدیران تدوین شده است، به اهمیت اطلاعات و اطلاع ‌رسانی در مدیریت اشاره می کند و اطلاعات را به عنوان منبعی برای قدرت و حاکمیت معرفی می کند.

کتاب های مشابه همیشه جاری