نظر شما چیست؟
عوامل و راهکارهای مختلفی در افزایش طول عمر دخیل می باشند که از جمله آن ها می توان به رعایت نکات بهداشتی، برقراری دوستی و ارتباطات اجتماعی و سرزدن به اقوام و خویشان، داشتن تغذیه سالم، داشتن زندگی فعال همراه با تحرک، نرمش و ورزش، خوش بین و خوشبخت بودن و دینداری و معنویت تاکید کرد.

کتاب حاضر،1001 راز و راهکار طبیعی جوان ماندن و افزایش طول عمر و تندرستی را در چهار فصل:
تغذیه با مواد طبیعی،
ورزش هایی برای دوباره جوان شدن،
زیبایی طبیعی
و سلامتی و تندرستی توصیف می کند.

جهت تکمیل این کتاب، فصل پنجمی نیز تحت عنوان «چهل حدیث و آیه: راز افزایش طول عمر» افزوده شده است.
صفحات کتاب :
360
کنگره :
RA776/75‫‭/م2ھ4 1393
دیویی :
613/2
کتابشناسی ملی :
3503061
شابک :
978-964-5627-20-9‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه 1001 راه طبیعی جوان ماندن و افزایش طول عمر