امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
این کتاب حاضر نواقص، مضرات، معایب، معضلات، محناتی را که در صحنه حیات بشریت از بدو پیدایش «پول»، مشکلات مالی، ساختن، کشفش، تا کنون در تمامی طول ادوار تاریخ زندگانی انسان بوجود آورده است مورد تحقیق و تفحص نقد و بررسی قرار داده و می دهد؟

تلویحاً چنین نگارشی تاکنون نوشته نشده است و یا اگر مکتوب چاپ شده باشد در خصوصیات ویژگی های پول کتمان حقایق کرده اند؟! هر آنگونه که باید حقیقت محقق را می نوشتند طفره رفته در مورد پول و به طرفداری از این پدیده شوم. نگون بخت کننده محنت و مکنت بشریت را با وارونه جلوه دادن حقایق به تعریف، توصیف، تمجید و تحسین از عامل اصلی ابزار شیطانی و اسارت بندگی و بردگی انسان مبالغه نموده اند؟!

اما من تنها نگارنده ای هستم که به طور کلی حیاتی و اساسی از اهم نگارش کتب متعدد و مقالات خویش فقط به مسائل و مطالبی از کلیه زوایای زندگی نیک و بدان سان انفرادی و اجتماعی عام و خاص در تمام شئونات حیات بشریت می پردازم که تاکنون هیچ کس ننوشته، نگفته، بیان نکرده، نخوانده، ندانسته، نمی خواسته بداند. بفهماند و بنگارد؟! ...
کنگره :
‫‬‭BP250/5‫‬‭/ذ2ز9 1388
دیویی :
‫‬‭297/632
کتابشناسی ملی :
1910764
شابک :
978-600-91101-2-4
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
280

کتاب های مشابه زندگی بهتر با دنیای بدون پول!؟