کتاب سوالات دسته بندی شده ی زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری ۱۳۸۸ pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
شامل:
تمام سوالات ادبیات فارسی پنج گروه آزمایشی 1388(125سوال)
دسته بندی سوالات به گونه ای که ساختار بخش زبان و ادبیات فارسی دفترچه های آزمون سراسری کاملا ملموس و عینی شده است.
پاسخ تشریحی و شرح لغات و نکات کلیدی هر تست در صفحه ی مربوط به صورت زیرنویس
پاسخ نامه سازمان سنجش
صفحات کتاب :
48
کنگره :
‫‬‭LB2353‫‫‬‭/ر2674س9 1388‬‬
دیویی :
‫‬‭378/1664
کتابشناسی ملی :
1904841
شابک :
978-600-91101-4-8
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه سوالات دسته بندی شده ی زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری ۱۳۸۸