کتاب نامی که ماند pdf

ب‍ازج‍س‍ت‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ و م‍ب‍ارزات‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ی‍دک‍اظم‌ ذوالان‍وار

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,700
نظر شما چیست؟
برای پی بردن به کنه وقایع تاریخی بزرگ و شناخت ابعاد و زوایای راستین آن، همزمانی تاریخی، مانع شناختی بزرگی تلقی می شود که با سایه افکندن بر زمینه کلی رویدادها، موجب تیرگی ذهن پژوهشگر می شود.

انقلاب اسلامی 1357 نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست و هر چه فاصله ما از آن رویداد عظیم تاریخی بیشتر می شود، ماهیت منحصر به فرد آن نیز بیشتر برایمان مشخص می شود. اکنون بیش از پیش پی می بریم که حجم فعالیت های صورت گرفته درباره انقلاب اسلامی، در قیاس با کارهای ناکرده چه مایه اندک و نارساست.

تحقیق در زمینه زندگی و مبارزات شهدای انقلاب اسلامی که توسط عوامل رژیم پهلوی به شهادت رسیده و بی آنکه شاهد به بار نشستن نهال مبارزات خود و سایر همرزمانشان باشند، در خاک خفتند، از جمله مهم ترین این زمینه های پژوهشی مغفول مانده است که جواد کامور بخشایش با انتشار کتاب نامی که ماند، نخستین قدم ها را در این زمینه برداشته است. وی با انجام پژوهش های گسترده درباره شهیدکاظم ذوالانوار، شرح جامعی از زندگی و مبارزات او فراهم آورده است.

او اولین فردی است که نامش در بنیاد شهید شیراز ثبت شده است. کتاب نامی که ماند می تواند و باید گشایشگر فعالیت های گسترده تر سایر پژوهشگران در این زمینه باشد و امید می رود که هر چه سریع تر شاهد تشکیل و آغاز به فعالیت تیم های پژوهشی زبده برای تحقیق در زندگی و مبارزات دلیرانه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی باشیم.
صفحات کتاب :
293
کنگره :
‫‭DSR1542‭‬ ‭‬ /ذ9‫‬‮‭آ3 1385
دیویی :
‫‭955/08240452
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-3492
شابک :
978-964-506-222-2‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1405-7

کتاب های مشابه نامی که ماند