امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,500
نظر شما چیست؟
شب: هوا گرم و سیاه
در زمانی کُند و لنگ
گرگ روی تپه‌ای
ایستاده چون پلنگ

میش آن‌سوتر، ولی
دردمند و پُرهراس
می‌چکد از چشم او
اشک‌های التماس
شابک :
‫978-600-175-246-9‮‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2477-3
صفحات کتاب :
28
دیویی :
‫‭8‮فا‬1‫‬‮‭ک5627گ‌ر‌گ 1390
کتابشناسی ملی :
2496157

کتاب های مشابه گرگ و میش