امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
مطالعه رفتار دانش آموزان ، از اصول مهمّ تعلیم و تربیت است ؛ چون نه تنها خود دانش آموزانی که رفتار غیر عادی در کلاس دارند از اثرات آن متأثر می شوند ، بلکه هم کلاسی ها و معلمان نیز از تبعات آن رنج می برند و این امر به آموزش و فراگیری ، لطمه می زند .
ما به عنوان معلم ، مشاور یا والدین باید توجه داشته باشیم که کودک در حال رشد ، نگرش خاصی نسبت به خود ، محیط اطراف و اطرافیانش دارد و این امر تأثیر به سزایی در نوع واکنش او و چگونگی برآوردن نیازهایش دارد .
متأسفانه ، ما اغلب ، فرزندان خود را به دلیل خطاها ، اختلال ها و ناسازگاری هایشان محکوم می کنیم یا به باد تنبیه و ناسزا می گیریم . هنگامی که فردی مریض می شود هیچ گاه او را مقصر نمی شناسیم ؛ بلکه بر بالینش می نشینیم ، از او پرستاری می کنیم ، دارویش را می دهیم و کمک می کنیم تا به سلامتی بازگردد ؛ اما همان فرد وقتی عصبی شود ، پرخاشگری کند ، افسرده شود یا ... بر او فشار می آوریم ، آزارش می دهیم و ... .
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‫RJ506‭‬ ‭/ ن2‭‭‫‬‭د9 1387
دیویی :
‫‬‭618/9289
کتابشناسی ملی :
1287085
شابک :
9789648654622
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان