امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
سپاه بی‌شمار من بی‌مزاحمت در میان شهر بابل حرکت کرد... من به هیچ‌کس اجازه ندادم که در سرزمین بابل دچار وحشت و هراس شود... من نیازمندی‌های بابل را در نظر گرفتم و در بهبود وضعیت بابلیان کوشیدم... من یوغ ناپسند بردگی را گردن مردم بابل برداشتم... من خانه‌های ویران را آباد کردم... من به بدبختی‌های بابل پایان دادم...
صفحات کتاب :
48
کنگره :
DSR236‫‬‭‫‬‭/ن96ک9 1389
دیویی :
955/015
کتابشناسی ملی :
1864088
شابک :
9789642431250
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه کوروش شاهنشاه هخامنش