امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,400
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، گنجینه ای است که توسط استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق در سن 21 سالگی از معدن دل و مخزن اندیشه ی ایشان سر از پرده ی ستر بیرون آورده است. خیال و احساس من چند وقتی است که در تار و پود کلمات این کتاب در هم تافته است. واژه هایش دِماغ را می پرورد و دل را نوازش می کند. واژه هایی بکر همچون: خدایمند، جمکلاه، سگالش، دیرپای، ناماور، بهین منش، آگاهمند و . . .
نبوغ و شعور جوان بیست و دو ساله و عشق وافر به یادگیری زبان اوستایی دست به دست هم داد تا بتواند چنین سحرانگیز، کلمات را در هم بیامیزد و هوش ها را برباید.
صفحات کتاب :
143
کنگره :
PIR8203/ح8318‫‬‭ب9 1387
دیویی :
8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
1180482
شابک :
978-600-90253-2-9
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه به سروده های زرتشت