امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سلام سلام بچه ها
گل های خوب و زیبا

توی ده و تو روستا
کنار ما آدم ها

حیونای زیادی
با شور و شوق و شادی

هر کدومش یه جوری
شکلای گوناگونی

یاری می دن ماها رو
حمل می کنن بارا رو

پس پیش هم بشینیم
دربارشون بخونیم
صفحات کتاب :
12
دیویی :
‫‬‭591‫‬‭ق748خ 1389
کتابشناسی ملی :
2053897
شابک :
978-964-9975-36-8‬
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه خودم می گم کی هستم