نظر شما چیست؟
سرطان های زنان در سیستم زنیکولوژی ویژگی های خاص خود را دارد که ایجاب می نماید مورد توجه باشد و شایسته است مطالب مهم به تفکیک برای هر ارگان در مجموعه ای حاوی مباحث علمی روز در اختیار همکاران محترم متخصص در رشته های مختلف قرار گیرد. این کتاب برای افرادی که نیاز به آشنایی سریع و اساسی با این زمینه را دارند و می خواهند تمام اطلاعات مهم را در یک مجموعه بدانند طراحی شده است. واضح است تا به حال چنین مجموعه علمی که بتواند رفع مشکلات دستیاران تخصصی و متخصصین محترم و اساتید ارجمند را با تخصص های مختلف در زمینه سرطان های زنان داشته باشد به زبان فارسی مکتوب و ارائه نگردیده، که همین مهم انگیزه ای گردید تا چنین کمبود مهمی در تألیفات دانشگاهی با همکاری تعدادی از همکاران محترم برطرف گردد که ترجمه کتاب اصول و درمان سرطان های دستگاه تناسلی زنان را مورد نظر گرفتند.
صفحات کتاب :
316
کنگره :
RC280‭‬ ‭/ر3‫‬‭‫‮‮‮‮‭‮الف‬6 1393‮‮
دیویی :
616/99465
کتابشناسی ملی :
3489721
شابک :
978-964-5627-05-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه اصول و درمان سرطان های زنان