کتاب بامدادی دیگر pdf

نگاهی تازه به شعر احمد شاملو

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 95,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
با توجه به گونه‌گونی شعرهای احمد شاملو می‌توان آن‌ها را بدون در نظر گرفتن شعرهای سنتی از قبیل غزل، قصیده یا مثنوی، به سه گروه عمده نئوکلاسیک، نیمایی و سپید قسمت کرد و نیز با توجه به انواع شعرهای سپید در بین آثار شاعر، گروه اخیر را مجدداً به انواعی مثل: خطابه- شعر منثور- نثر شاعرانه و شعر سپید تقسیم و طبقه‌بندی کرد. گرچه در این میان، یعنی بین شعرهای نیمایی و شعرهای سپید، شعرهایی قرار می‌گیرند که باید آن‌ها را «شعر آزاد» نامید، یعنی شعرهایی که به گونه‌یی با وزن- وزن عروضی- سروکار دارند، البته نه از نوع وزن مرتب و منظمی که در شعرهای نیمایی وجود دارد...
صفحات کتاب :
296
کنگره :
‫‬‭PIR8114‫‬‭/‮الف‬85ی834
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
‫‬‭م85-49190
شابک :
‫‬‭9789642837144
سال نشر :
1379

کتاب های مشابه بامدادی دیگر