امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,440
نظر شما چیست؟
جهان، آلوده ی خواب است
فروبسته است و حشت در
به روی هر تپش، هربانگ
چنان که من به روی خویش
در این خلوت که نقش دلپذیرش نیست
و دیوارش فرو می خواندم در گوش
میان این همه انگار
چه پنهان رنگ ها دارد فریب زیست
شب از وحشت گرانبار است
جهان آلوده ی خواب است و من
در وهم خود بیدار:
چه دیگر طرح می ریزد فریب زیست
در این خلوت که حیرت نقش دیوار است؟...
صفحات کتاب :
112
کنگره :
BP 4190 / ط 13 پ 4 1388
دیویی :
8 فا 6208/1
شابک :
978-600-5777-09-3
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه در کوچه پس کوچه های شعر نو