کتاب سر می گذارم به جنگل، گیلان بیابان ندارد pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
سر می گذارم به جنگل، گیلان بیابان ندارد
وقتی که دلتنگ باشی، بن بست پایان ندارد
***
وقتی که دلتنگ باشی، کوهی پر از سنگ باشی
هر نامه ای می نویسی آغاز و عنوان ندارد
***
آیینه را پای حرفت تا صبحدم می نشانی
تا اینکه چیزی بگوید، حرفی که امکان ندارد
***
صفحات کتاب :
83
کنگره :
PIR8362‭‬‭ /ی84‫‬‭س4 1394
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3715838
شابک :
978-600-286-089-7‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه سر می گذارم به جنگل، گیلان بیابان ندارد