امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 33,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر درباره توانایی اجتماعی کودکان، اطلاعات مفیدی را برای درمانگران بالینی و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم می آورد. همچنین منبع خوبی برای والدینی که درصدد یافتن پاسخی برای مشکلات اجتماعی فرزندانشان هستند. در این کتاب سعی کردم، با آوردن نمونه های موردی، کوشش ها و موفقیت های کودکان با اختلالات گوناگون را به تفصیل توضیح دهم. این توضیحاتی که در قالب مثال موردی ارائه می دهم ماحصل بیش 30 سال تجربه کاری من با کودکان با نارسایی و بدون نارسایی تحولی است. من معتقدم که این تجربیات می تواند برای خواننده در حل مشکلات کودکشان بویژه در ایجاد روابط و حفظ رابطه دوستی کمک کند. باعث خوشحالی من است که با بررسی آزمودنی های زیادی با اختلال های گوناگون، اطلاعات علمی و یافته تجربی هرچند اندکی را درباره توانایی اجتماعی کودکان با اختلال های مختلف، در این کتاب فراهم آورده ام...
دیویی :
‫‭‫‭649/155‬
کتابشناسی ملی :
3650112
شابک :
978-600-309-122-1
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
216
کنگره :
HQ773/5‫‭/س98ک7 1393

کتاب های مشابه کودکان تیزهوش و عقب مانده ذهنی