امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
22,750
نظر شما چیست؟
با کشف نفت ایران که همزمان شده بود با زوال قاجار و قدرت پهلوی اول، اوضاع ایران به تدریج تغییر کرد و ناگزیر می بایست با جهان جدید تطبیق بیابد. بازار وسیع و قدرتمند جهانی با صنایعی که گسترش روزافزون داشتند، به مملکت امن با حکومت مقتدر مرکزی احتیاج داشت. روابط کهن، در حال تجزیه و نابودی بود و مدرنیتة اجباری در سطح شکل و با تقلیدی سطحی و بی مایه و البته مسخره و مضحک، اما به طرزی بسیار خشن و بربر مآب از سوی حکومت جدید بر مردم کشور تحمیل می شد...
کنگره :
‫PIR8151‭ /ل825‭‬‫‬‭ط95 1390
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬7/62
کتابشناسی ملی :
2601719
شابک :
978-600-175-284-1
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2482-7
صفحات کتاب :
598

کتاب های مشابه طنز درباره پهلوی