کتاب مبانی فیلم نامه نویسی pdf

راهنمای گام به گام از فکر تا فیلمنامه

امتیاز
5 / 4.7
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,335

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر- چنان که از عنوان فرعی آن برمی آید( راهنمای گام به گام از فکر تا فیلمنامه)- مجموعه کاملی است درباره نحوه نوشتن فیلمنامه از زمانی که اندیشه یا ایده ای در ذهن فیلمنامه نویس شکل می گیرد تا موقعی که فیلمنامه ای آماده برای گذراندن مراحل تولید فیلم بر روی کاغذ می آید؛ و با این هدف تدوین شده است که این توانایی در فیلمنامه نویس ایجاد شود که بنشیند و با انتخاب، اعتماد به نفس و اطمینان از اینکه می داند چه می کند، فیلمنامه بنویسد.کتاب با طرح ابتدایی ترین مطالب ( برای مثال، تعریف فیلمنامه) شروع می شود و سپس عناصر پیچیده تر مطرح در فیلمنامه نویسی(صحنه، سکانس، مسائل اقتباس در فیلمنامه نویسی...) را به زبانی ساده و قابل فهم برای همه، همراه با نمونه هایی عینی از فیلم های برجسته دنیا ، در برمی گیرد، و در فصل خای پایانی، حتی درباره مسائل« بعد از نوشتن فیلمنامه»( صفحه عنوان فیلمنامه، راه های قانونی برای ثبت فیلمنامه جهت اثبات ادعای مالکیت برآن...) نیز توضیحاتی دارد.
صفحات کتاب :
411
کنگره :
‫‬‭‬‭PN1996‫‬‭‬‭‬‭/ف9چ8 1390
دیویی :
‫‬‭‬‭808/23‬
کتابشناسی ملی :
2389882
شابک :
‫‭978-600-175-177-6
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2483-4

کتاب های مشابه مبانی فیلم نامه نویسی