نظر شما چیست؟
کتاب "داروشناسی پزشکی در یک نگاه" مجموعه ای خلاصه، جامع و با رویکردی تفهیمی می باشد که سعی دارد جنبه های حفظی این علم را نیز در قالب تصاویر شماتیک در حافظه خواننده ماندگارتر سازد. این کتاب، همانند سایر کتاب های برجسته و شناخته شده ی این دانش، از جنبه های عمومی دانش داروشناسی نظیر قوانین فیزیکوشیمیایی و زیستی حاکم آغاز می شود و بعد از آن در قریب پنجاه تک نگار، دسته های مختلف دارویی را از جنبه های مختلف بررسی می کند. یک تک نگار ویژه ی سم شناسی و عوارض جانبی داروها نیز در پایان کتاب گنجانده شده است.این تک نگارها همگی دارای یک تصویر گویا هستند که سعی در نشان دادن چگونگی عملکرد آن دسته ی دارویی در بدن انسان دارد و از این راه، القا مطلب به صورتی عمیق تر و با ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب صورت می پذیرد.
صفحات کتاب :
306
کتابشناسی ملی :
3764650
شابک :
978-964-5627-92-6
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه دارو شناسی پزشکی در یک نگاه