امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
آیا این ضرورت را احساس می کنید که کسب و کار برای خودتان را ایجاد کنید؟ اگر برای خودتان کار کنید رضایت بیشتری خواهد داشت، یا این که برای دیگران کار کنید؟ یا به عبارت دیگر، آیا مشاوره شغلی گرفته اید؟ و آیا فکر نمی کنیم که بهتر است کسب و کاری برای خودتان ایجاد کنید؟...
کتابشناسی ملی :
1875593
شابک :
‫‭978-964-235-041-4
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
122
کنگره :
‫‭HD62/5‫‭/س2ک2 1388
دیویی :
‫‭658/1141

کتاب های مشابه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار موفق