کتاب اختلال نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک در کودکی pdf

اختلال های رفتاری در کودکان از تشخیص تا درمان

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 54,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب یک مرور کوتاه اما جامع در مورد دانش تجربی و اطلاعات بالینی مرتبط در مورد اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD) و اختلال سلوک (CD) در کودکان 3 تا 14 ساله است. چون میزان تحقیقات در مورد این موضوع بسیار گسترده است، از مرور گستردۀ ادبیات برخی حیطه ها در کنار غفلت از تحقیقات دیگر اجتناب کرده ایم. در عوض به اختصار و وضوح در ارائۀ آرایش گسترده ای از عناوین اولویت قائل شده ایم.
صفحات کتاب :
328
کنگره :
‫RJ506‭‬ ‭/ن2‫‬‭م2 1393‭‬
دیویی :
‫‬‭‭618/9289
کتابشناسی ملی :
3443542
شابک :
978-600-309-086-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه اختلال نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک در کودکی