امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه ی حاضر تحت عنوان "روان درمانی در عمل، مطالعه ی موردی خانواده ها" با استعانت از خداوند متعال به رشته ی تحریر و نگارش در آمده است. انگیزه ی تدوین کتاب مذکور، در اختیار قرار دادن تجربه ی سال ها کار بالینی در کلینیک و تدریس در مقاطع مختلف رشته های مشاوره و راهنمایی، روانشناسی و مطالعات خانواده و احساس نیاز مراجعین مراکز درمانی و دانشجویان بوده است. چرا که بنده همواره شاهد تقاضای صادقانه و خالصانه ی دانشجویانی بودم که دغدغه ی آموختن در عمل و کاربرد در رفتار را داشتند و اظهار می کردند جرأت برخورد با خانواده ها را به دلیل ضعف دانش کاربردی ندارند. از سوی دیگر یادگیری تئوری های موجود در کنار مصداق های عملی ...
صفحات کتاب :
167
کنگره :
‫‬‭BF173‫‭/ش7ر9 1393
دیویی :
‫‬‭150/1952
کتابشناسی ملی :
3555270
شابک :
‭978-600-7492-05-5‮‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه روان درمانی در عمل