کتاب نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان pdf

مفاهیم، ویژگی ها و دستاوردها

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 50,000
نظر شما چیست؟
به طور کلی تعلیم و تربیت رسمی، تعلیم و تربیتی نهادینه ای است که دارای سطح بندی های زمان دار بوده و از سلسله مراتب خاصی نیز برخوردار است و بر اساس یک برنامه درسی مشخص و در مکان ویژه ای مانند مدرسه انجام می گیرد. معمولاً در همه جوامع نهاد آموزش و پرورش عمومی در کشور متولی انجام چنین تعلیم و تربیتی است. از این رو، فرآیند متعارف یادگیری که در ...
صفحات کتاب :
280
کتابشناسی ملی :
3835120
شابک :
‫‬‭978-600-309-152-8
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نگاهی به تعلیم و تربیت غیر رسمی در ایران و جهان