امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
6,000
نظر شما چیست؟
این مجموعه مسائل اجتماعی را با زبانی طنزآلود مد نظر قرار می دهد. عباس خوش عمل کاشانی شاعر و روزنامه نگار که در شعر طنز، شاطر حسین تخلص می کند و سال ها از یاران ثابت گل آقا بوده است، تاکنون شش جلد از آثار طنز وی منتشر شده است. پیش از این کتاب «تلخک» از وی منتشر شده است.

مجموعه اشعار «طنزهای شاطر حسین» از عباس خوش عمل کاشانی با گردآوری و گزینش محسن حافظی روانه بازار نشر شده است.

فیل وحشی
دم به ساعت قیمت اجناس بالا می رود
از سر ما دود تا اوج ثریا می رود
نوبت پایین کشیدنهای دولت پس چه شد؟
تا کجا این فیل وحشی بی محابامی رود؟
از نظارتها که دارد دولت قیمت گ ذار
عرضه درجا می زند لنگان تقاضا می رود
درچنین وضعی نشاط انتخاباتی کجاس ت ؟
گر که باشد با هجوم سیل غمها می رود
شرشر باران رحمت را توقف چون رسی د
سکته نازل می شودآدم ز دنیا می رود
فاز دوم از هدفمندی چو اجرا شد نهان
ظلمها دیدم که بر خلق آشکارا می رود
از لب مردم به اوج کهکشانهاروز وشب
فحشها همراه با وای و دریغا می رود
پخته خوبان درمصاف کال بدهامرده اند
زین سبب جان عموم از کالبدها می رود
آتش از گور چه کس برخاست غیرازمحتکر
دود ازین آتش به چشم پیروبرنامی رود
باگرانفرما رفیق و یار شد تا کمفروش
پیک نیک امسال حتما تا اروپا می رود
حاجی ارزانی کجایی؟یادواوقاتت بخیر
بی تو آقای گرانی شق و رق را می رود
این مگرزادی که سقش با بگم برداشتند
با اگر تا کی به استقبال اما می رود؟
یک نفر فرمود دولت نو چوشد آید رفاه
این سخن جان تو مشکل درکت ما می رود
اقتدار دولت ملی نمی دانم چ را
در تغاری مثل کشک این روزها وامی رود
خوش به حال آن که آمد کره خردر زندگی
بعد صد سال آخرش هم خر ز دنیا می رود
«خوش عمل» ازدست اقسام گرانیها که هست
گر نشد دیوانه با مرگ مفاجا م ی رود
صفحات کتاب :
231
کنگره :
PIR8040‭‬ ‭/و63‫‬‮‭ط87 1392
دیویی :
8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2570435
شابک :
978-964-202-178-9
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه طنز های شاطر حسین