امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,500
نظر شما چیست؟
هفت دلیل برای ترک خدمت
برگرفته شده از کتاب Seven due to staff turnover نوشته لی برانهام.
در این نمایشنامه دلایل عمده بی اعتمادی کارکنان به مدیران مطرح شده و علل ترک خدمت آنها و عدم تعهد ایشان مطرح می شود.
کنگره :
HF5549/5‭‬ ‭/ج2‫‬‮‭ب4 1389‬
دیویی :
658/314
کتابشناسی ملی :
2054069
شابک :
978-600-5627-22-0‬
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه هفت دلیل پنهان ترک خدمت