امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
تقدیم به جمیع نمایشنامه نویس ها- خانه به دوش ها- پیش دبستانی ها- پیش دانشگاهی ها- دانشگاهی ها- بازاری ها- از قلم افتادگان- مادر و پدر اینجانب – و همسر آینده
برگزیده مسابقه نمایشنامه نویسی سراسری اکو- تهران
برگزیده بخش نمایشنامه نویسی هفتمین جشنواره سراسری طنز حوزه هنری- تهران
/برگزیده بخش نمایشنامه نویسی سومین جشنواره استانی تئاتر کمدی- اصفهان
داروی جادوئی-برای نوشتن-پرهیز از زیاده خواهی و زیاده گویی. تفکر یک مخاطب در لحظه شکل می گیرد- فرصت ها کم- حوصله ها کم تر- پس- در کلمات و جملات کوتاه غرق شویم. مصرف با دوز بالا- برای نوشته های طنز-همچون نیاز خواب برای خرس قطبی- تنیدن تار برای عنکبوت- دود سیگار برای زودتر مردن- و مصارف دیگر-که همیشگی است. هزینه رایگان- به مقدار کمی آرامش با تأمل عمیق- البته مصرف کمی سس شیرین توصیه می شود...
بازی کنندگان
سرباز
فرمانده
مرد
مکان- منطقه مرزی عملیاتی کنار برکه ی آب. رو به برکه برجکی قرار دارد که زیر آن توالتی صحرایی با لوازمات کهنه ی جنگی ساخته شده است.
شابک :
978-600-286-099-6
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
72
کنگره :
‫‬‭PIR8350‭‬‭ /ر24‫‬‭‭گ2 1393
دیویی :
‫‬‭‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
3750946

کتاب های مشابه دو نمایشنامه گاف و کشکاب