امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
(1) پروردگارا، بر محمد و خاندانش درود فرست و بر قامتم لباس عافیتت بپوشان، و مرا غرق در آن گردان، و با عافیتت نگاهم دار و با آن بلند مرتبه‏ ام ساز و با عافیتت از دیگران بی ‏نیازم فرما و آن را هدیه‏ ام نما، و عافیتت را ارزانیم گردان، برایم آن را بگستران، آن را پاک و در خور ساز و بین من و عافیتت در دنیا و آخرت جدایی مینداز، (2) بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به من عافیتی ده که بی‏ نیازم کند، شفایم دهد و برترین و روزافزون باشد؛ عافیتی که در جانم عافیت زاید، و مرا در دنیا و آخرت سلامت دارد.

کتاب های مشابه دعای بیست و سوم امام سجاد (ع) : در طلب عافیت و شکر عافیت از پروردگار متعال