امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,200
نظر شما چیست؟
در دهه های اخیر،گسترش دانش در مورد نحوه تکثیر اسید های نوکلئیک وفرآیندهای بیوشیمیایی دخیل در آن ،منجربه ابداع روش های متنوعی جهت تکثیر وشناسایی اسیدهای نوکلئیک شده است.باتوجه به رشد سریع این گونه تکنیک های مولکولی و استفاده روز افزون آنها در آزمایشگاه های تشخیصی پزشکی ضرورت آشنایی پزشکان در رشته های مختلف تخصصی ونیز دانشجویان ودانش آمو ختگان رشته های علوم آزمایشگاهی با این روش ها،مانوس تر شده است.هدف نویسندگان از تآلیف این کتاب توصیف کلی تعدادی از روش های مولکولی است که در تحقیقات وتشخیص پزشکی کاربرد دارد...
صفحات کتاب :
‫147
کنگره :
‫‬‮‭QH506‫‭/ی9م4 1393
دیویی :
‫‬‮‭572/8
کتابشناسی ملی :
3626682
شابک :
‫‭978-964-5944-16-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه مروری بر تکنیک های مولکولی پزشکی