نظر شما چیست؟
با توجه به اهمیت یادگیری علم بیوفارماسی برای دانشجویان رشته‌های داروسازی و پزشکی و عدم وجود کتابی مناسب و به روز به زبان فارسی در رابطه با فارماکوکینتیک پایه، نیاز به تجدید چاپ و به روز رسانی این کتاب احساس شد. البته با توجه به اینکه بیوفارماسی و ارماکوکینتیک پایه در سال‌های اخیر تغییر چندانی ننموده است لذا در تجدید چاپ این کتاب سعی بر آن بوده است که با به روز رسانی، رفع اشکالات موجود در چاپ اول و افزایش تعداد مسایل فصول مختلف کیفیت و کمیت کتاب بهبود یابد. با وجود سعی وافر در رفع اشکالات چاپ قبلی نهایتا متن کتاب خالی از اشکال نخواهد بود. امید است همکاران گرامی و دانشجویان عزیز اشتباهات احتمالی و همچنین پیشنهادات و نکته نظرات خود را منعکس نمایند تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
صفحات کتاب :
302
دیویی :
1978-600-369-014-1
کتابشناسی ملی :
3807237
شابک :
978-600-369-014-1
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه بیوفارماسی و کینتیک داروها