دانلود رایگان کتاب دو هفته نامه مهر شماره (222)

امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
قضیه آن نوجوان کرمانی ره شنیده اید که در زندان های عراق حاضر نشدند جلوی دوربین صلیب سرخ جهانی بگویند که به زور به جبهه فرستاده شده اند، تا صدام حسین مقدمات آزادی شان را فراهم کند؟
صفحات کتاب :
12
شماره :
222
تاریخ نشر :
94/02/16

کتاب های مشابه دو هفته نامه مهر شماره (222)

با موفقیت اضافه شد
0