امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
نه روز و شب
تنهایی ام را می فهمند
نه همین کلماتِ کافر

این عصا هم فقط بلد است
بلوط های پوسیده را
برای گوسفندانم فرو ریزد

حتی از تو چه پنهان
گوسفندانم هم
ایمان نیاورده اند
به معجزات معمولی ام

خلوتی عاشقانه
مرا خوش تر
از هر چه فرزانگی و حماسه های ابلهانه

اما نه در زنانِ بی نامِ خواب هایم
نه بینِ سایه هایِ هرجایی
کسی شبیه تو نیست ...

از تو چه پنهان
هرگز شاعری اوالعزم نخواهم شد
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫PIR8142‭‬ ‭/ی2147‫‬‮‭د36 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
3339742
شابک :
978-600-286-038-5‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه در ازدحام تنهایان