امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
واقعیت IT
برگرفته از کتاب Does it Matter نوشته نیکلاس جیکار
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و موفق کسب و کارها مورد ارزیابی قرار گرفته است

کتاب های مشابه واقعیت IT