امتیاز
5 / 4.5
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
28,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
چند سال پیش نویسنده این کتاب به هنگام تماشا یا بهتر بگوییم ضمن کاوش در کلیسای (نتردام) در یکی از زوایای تاریک برج های آن کلمه ی ANALKH را که دستی عمیقاً بر یکی از دیوارها کنده بود مشاهده کرد. در اثر مرور ایام غبار سیاهی بر روی نوشته ی مزبور نشسته و سیاق نگارش و رسم الخط آن خاطره ی دوران قرون وسطی را زنده می کرد.
این کلمه ی مبهم و اسرارآمیز با چنان ظاهر مشئوم و منحوس چه معنایی داشت؟ نویسنده ی کتاب کوشید تا به راز این معما پی برد. از کجا معلوم که روح آزرده ای پیش از آن که برای همیشه جهان را وداع گوید بر جبین این کلیسای کهنسال داغ گناه یا نکبتی نزده باشد؟
کسی که این کلمه را بر دیوار برج کلیسای نتردام نقش زده بود چندین قرن پیش از جهان رخت بربسته و نوشته او هم بدنبال وی ناپدید گردیده، پایان عمر کلیسا نیز بسیار نزدیک است.کتاب حاضر درباره سنگ نوشته مزبور به رشته تحریر در آمده است.
کتابشناسی ملی :
3911232
شابک :
‫‬‮‭978-964-8007-71-8‬
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
584
کنگره :
‫‬‮‭PQ2528‭‬‫‬‮‭/گ9 1394
دیویی :
‫‬‮‭843/8

کتاب های مشابه گوژپشت نتردام