امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
تفکر خلاق و تبلور بیرونی آن یعنی نوآوری یکی از عالیترین جلوه های توانایی در بشر است. امروزه برای اهمیت تفکر خلاق حدی نمی توان قایل شد و به جرات می توان از آن به استراتژی موفقیت تعبیر کرد. خلاقیت در تاریخ بشر دارای ریشه ای کهن است و باید اذعان کرد از وقتی بشر آفریده شد درجاتی از خلاقیت همواره با او بوده است. به تعبیر اندیشمندان، بشر خلاق متولد می شود. این تعبیر بدان معناست که آدمی به همان نسبت که ظرفیت زبان آموزی و اندیشیدن دارد به همان اندازه ظرفیت خلاقیت آموزی دارد..
صفحات کتاب :
90
کنگره :
‫‭LB1062‫‭/ھ9خ8 1393‭‬
دیویی :
‫‭370/157
کتابشناسی ملی :
2430700
شابک :
978-600-5657-69-2
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه خلاقیت و یادگیری

با موفقیت اضافه شد
0