امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
صبح شده است. شیرکوچولو تازه از خواب بیدار شده و می پرسد:« ساعت چند است؟» زرافه ی پستچی جواب می دهد:« ساعت هشت است.مدرسه ات دیر نشود!»
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه شیر کوچولو