امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,150
نظر شما چیست؟
صه زندگی آدمیزاد، از همان روزهای کودکی و نوجوانی، نشانه هاو راز هایش را بر ملا می کند. به او می گفتند تو با این سن و سال، چه کارت است با اشغال کشور و جنگ و قحطی؟! اما نمی دانستند که زندگی او تا لحظه مرگ، با مبارزه و تحمل زندان و شهادت گره خورده است.
قصه زندگی حاج مهدی عراقی، آغازی داستانی و جذاب دارد. آغازی در روزهای نوجوانی قهرمان، که به خاطر افکار سیاسی از دبیرستان اخراج می شود. در همین روزهاست که با نواب صفوی آشنا می شود و به عضویت گروه فدائیان اسلام درمی آید. آغاز شیفتگی اش به شخصیت مبارزه طلب امام (ره)، به سال ۱۳۴۱ و جریان موضعگیری قاطعانه امام خمینی (ره) علیه طرح انجمن های ایالتی و ولایتی برمی گردد.
داستان بعد از روایت روزهای زندان و فصل درخشان اعلام رای دادگاه، پرشی زمانی به ۱۳ سال بعد دارد. به بهمن ۱۳۵۶ و خانه حاج مهدی و انتظار ها برای آزادی اش. اما حاج مهدی، مرد آسودگی نیست، در مهرماه ۱۳۵۷ برای دیدار امام(ره) به پاریس می رود و در کنار او می ماند. از اینجا به بعد حوادث داستان سرعت می گیرد و مروری است بر فعالیت های او در دوران بعد از انقلاب.
کتاب پایان اثرگذاری دارد. فصلی با توصیف های زیبا از کوچه و خیابان و آدم ها در روزی که حاج مهدی، بعد از ۳۲ سال مبارزه ترور شد.
صفحات کتاب :
143
کنگره :
‫PIR7962‭ /ن664‭‫‭ش8 1387
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1589355
شابک :
978-964-471-731-4
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1942-7

کتاب های مشابه شکوه پایداری