امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
بار خدایا، بر محمّد، بنده و فرستاده ات، و خاندانِ پاکش درود فرست، و برترین درود و رحمت و برکات خود را ویژه آنان ساز.در بارگاهت پدر و مادرم را به درجات والایِ کرامت رسان و رَحمت خود مخصوص ایشان گردان، ای مهربان ترینِ مهربانان.
بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و آنچه در قبال پدر و مادرم وظیفه دارم الهامم نما، و همه ی دانشِ خدمت گزاری به ایشان را به من عطا فرما؛ سپس مرا به آنچه الهامم نموده ای بگمار، و به انجام دادن آنچه بصیرتم داده ای موفق دار؛ تا از من عمل به آن آموزه ها فرو نماند، و بر اعضای پیکرم عمل به آن الهام ها سخت نیاید.

کتاب های مشابه دعای بیست و چهارم امام سجاد (ع) : در حق پدر و مادر و بیان ارزش آنان و تقدیر از زحمات ایشان